Gdje sam: HSI/ O savezu
O hrvatskom savezu inovatora

Trg žrtava fašizma 14, 10000 Zagreb
p.p. 261, 10001 Zagreb

tel. 01/46 12 517; 051/31 23 21;
fax. 01/46 62 680; 051/31 23 21
e-mail: hsi@inovator.hr
MB: 3626385
Žiro račun: 2340009-1110054869–Privredna banka

Hrvatski savez inovatora (HSI), jedini nacionalni savez u oblasti inventivnog stvaralaštva, od 1991.g. organizira sudjelovanja hrvatskih inovatora i inventivno usmjerenih poduzetnika na velikim međunarodnim izložbama inovacija u Bruxellesu, Pittsburghu, Nurnbergu, Londonu i Moskvi. To je uz nacionalnu izložbu, hrvatski salon inovacija INOVA, (od 1971. g., ove godine, jubilarna, 30. izložba), najvažniji dio programa rada HSI-a.

Zašto izložbe? To je osobiti, inovatorima namijenjen oblik promidžbe i komercijalizacije. Uspješne izložbe su mjesto na koje redovito dolaze kupci, ideja, licenca, a najčešće gotovih proizvoda temeljenih na izvornim idejama. Inovator, pa i mali poduzetnik, osobito dolazi li iz država koje nisu integrirane u velike gospodarske i političke integracije, rijetko sam može naći put do komercijalnog ostvarenja svojeg dostignuća. Organizatori izložbe inovacija to rade za njega. No, važnost izlaganja nije samo u odličjima i komercijalnim izgledima. Prigoda je to, u okružju velikog broja država iz čitavog svijeta, predstaviti Republiku Hrvatsku, kao Domovinu vrijednih i talentiranih ljudi. Dosadašnji promidžbeni uspjesi hrvatskih inovatora u međunarodnom okružju, upravo su utemeljeni na neupitnom stvaralačkom potencijalu naših ljudi. To je moralo biti prepoznato! Zato su svi veliki, kako izlagači, tako i organizatori izložbi priznali Hrvatskoj mjesto u samom vrhu svjetskog inovatorstva.

Temeljni cilj HSI je razvijanje i poticanje inventivnog rada svih udruženih članica pod jednakim uvjetima za sve.

Svrha organiziranja i djelovanja HSI je da pod istim uvjetima i na dragovoljnoj osnovi za svoje članove udružene članice u suglasju uzajamnosti i solidarnosti organizira tehničku, pravnu i drugu pomoć te putem predstavnika udruženih članica osigurava utjecaj na politiku razvitka inventivnog rada u Republici Hrvatskoj.

Ukupan broj članova je 1200.

Hrvatski savez inovatora koristi prostore udruženih saveza i udruga, a funkcije sjedišta i upravljanja izvode se iz poslovnog prostora koji koristi Savez inovatora Zagreba (Zagreb, Trg žrtava fašizma 14 - 45 m2) i Savez inovatora Primorsko-goranske županije (Rijeka, Verdijeva 11 - 80 m2).

 

 
Izrada stranica sufinancira se sredstvima Primorsko-goranske županije.

 

Copyright © 2005. Hrvatski savez inovatora. Sva prava pridržana.